Assa Arx passage och inbrottslarm

Arx är ett välkänt och avancerat system för passagekontroll i fastigheter som har funnits i många år på marknaden. Det är lämpligt i såväl mindre som stora anläggningar med ett stort antal dörrar och personer där man behöver administrera passagekontroll och kort överskådligt.

 

Enkel styrning

Noctu kan styra alla dörrar i Arx och visa larm från dem. Exempel på larm är ”dörr öppen för länge”, ”dörr uppbruten”, ”hotkod aktiverad” osv. Dörrar kan även blockeras eller ställas öppna m.m. och det presenteras vilka kortinnehavare som passerar i dörrar, både genom att peka på en kortläsarsymbol på ritningen eller genom att titta i passageloggen. Alla statuslägen och passeringar uppdateras i realtid.

Dörrar i Arx kan styras på flera sätt från Noctu – högerklicka på kortläsarsymboler, via script, via knappar, eller på utvalda händelser. Allt loggas i Noctu och är enkelt att kontrollera i efterhand vid behov.

 

Arx larmfunktion

Inbrottslarmsfunktionen i Arx fungerar på liknande sätt som Galaxy i Noctu, med egna symboler på ritningarna och fönsterpanel för att styra larmzoner. Noctu indikerar vilka larmzoner som är aktiverade och deaktiverade och de kan namnges valfritt med beskrivande text för en tydlig översikt.

Tidsfrånkopplingar och schemaläggningar innebär smidig larmhantering och ger en flexibel anläggning som är enkel att hantera. Funktionen är prisvärd och licensieras på samma sätt som Galaxy för en större valfrihet.

Kopplingen till Arx från Noctu sätts upp via en IP-adress. Kortläsare och larmgivare placeras ut på ritningarna i Noctu som symboler för respektive system.

 

Tillbaka till funktioner.