Om Noctu

Flera signalsystem. En plattform.

Förenkla din anläggning. Med Noctu R3 använder du endast en plattform för att övervaka och styra underordnade typer av signalsystem, larmsystem och så vidare.

Med ett enda användargränssnitt får du en gemensam loggbok för alla system och dina användare kommer alltid att känna igen sig vid kritiska händelser som t.ex. ett brandlarm.

Dessutom innebär en integration med Noctu att system som tidigare inte kunde kommunicera med varandra, helt plötsligt får en brygga mellan sig. Det kan innebära att ett brandlarm tänder upp belysningen samtidigt som kamerasystemet riktar en kamera mot en eventuell brandhärd.

Självklart så kan alla larm skickas till en larmcentral via vårt etablerade protokoll. Smidigare än så blir det inte!