Om Noctu

Flera signalsystem. En plattform.

Idag finns det ingen anledning att röra till sin anläggning. Med Noctu R3 använder du endast en plattform för att övervaka och styra alla olika styrsystem, larmsystem och så vidare.

Med ett enda användargränssnitt får du en gemensam loggbok för alla system och dina användare kommer alltid att känna igen sig vid kritiska händelser som t.ex. ett brandlarm.

Dessutom innebär en integration med Noctu att system som tidigare inte kunde kommunicera med varandra, helt plötsligt får en brygga mellan sig. Det kan vara ett brandlarmssystem som äntligen kan stänga branddörrrar samtidigt som kamerasystemet riktar en kamera mot en eventuell brandhärd.

Glömde vi att säga att självklart så skickas alla larm till en larmcentral via vårt etablerade protokoll? Smidigare än så blir det inte!