Tetra radiolarm

Tetra är ett standardiserat digitalt protokoll för radiokommunikation med möjlighet att skicka GPS-koordinater vid larmhändelser. Tillsammans med Swedish Radio Supply AB och Alecom AB har vi integrerat radiolarm i Noctu.

Larmtyper som överfall och fallarm osv. från radioenheter presenteras på kartor och ritningar i Noctu med GPS-markering och kvitteras som vanliga larm. Noctu sparar nuvarande samt föregående position och det är enkelt att växla visningsläge. Om en enhet larmar och det inte finns en känd position visas en förinställd placering istället.

Integrationen är en off-line lösning så att Noctuservern inte behöver en internetanslutning. Istället laddas kartor in i databasen på samma sätt som detaljritningar och referenspunkter för latitud och longitud placeras på varje karta. Därmed får man en högre driftsäkerhet och även byggnadsritningar eller fotografier kan användas som kartor.

Kartor kan överlappa varandra i Noctu. När en radioenhet ska indikeras plockas automatiskt den karta eller ritning fram som matchar GPS-koordinaten bäst.

 

Tillbaka till funktioner.