Noctu anläggningsrevision

 

Kan du lita på allt i din anläggning är korrekt?

Vår anläggningsrevision säkerställer att hela kedjan från detektor till symbol i Noctu är obruten och fungerar felfritt. Revisionen ger anläggningen en kvalitétsstämpel då alla detektorer kontrolleras och verifieras med korrekta symboler i Noctu, vilket innebär trygg och säker drift. 

De flesta anläggningsrevisioner innefattar endast kontroll inom respektive system och utesluter de kanske viktigaste testerna – att larmpunkter på ritningar i Noctu verkligen representerar de detektorer som finns i fastigheten. Felaktig eller missad konfiguration kan få stora konsekvenser då operatörer inte får en korrekt överblick vid kritiska situationer.

Uppdatera och förnya

Samtidigt som vi utför en översyn av anläggningen kan vi även passa på att byta ut gamla ritningar, uppdatera åtgärdstexter och tipsa om funktioner som har tillkommit i nyare versioner av Noctu som kan vara till stor fördel för anläggningen. Detta kan kännas som en tung uppgift för systemägare eller installatörer så därför kan det vara en bra idé att överlåta det åt oss.

 

Genomförande

Revisionen utförs stegvis med dessa huvudpunkter:

  1. Befintlig dokumentation som ritningar och systemunderlag jämförs med konfigurationen i Noctu.
  2. Varje detektor i anläggningen testas in i Noctu.
  3. Alla moment dokumenteras och detektorers märkning kontrolleras. 
  4. Anläggningen uppdateras till senaste version av Noctu.

Efter en intresseanmälan tar vi kontakt med er och kommer överens om vilket material vi ska gå igenom, system som ska granskas osv. Ni kan självklart välja vad eller vilka delar av anläggningen ni önskar att vi går igenom.

Uppföljning

Vi sammanställer alla brister i anläggningen och därefter åtgärdas de i Noctus databas samt även i anläggningen om nödvändigt. Det kan t.ex. vara detektorer som inte fungerar, är felkonfigurerade eller felmärkta. Upptäcker vi detektorer som inte är inlagda i Noctu så åtgärdar vi det också. Vi uppdaterar även server och klienter med senaste version av Noctu om så önskas.

 

Dokumentation

Allt arbete dokumenteras och överlämnas i digitalt format med en tydlig summering om vad som är utfört och förbättrat. Dokumentationen underlättar vid utbyggnad och felsökning i anläggningen och förenklar framtida revisioner. Allt för att hålla en kvalitétssäkrad och driftsäker anläggning.

 

Olika system

Olika system kräver olika typer av kontroll. Enklast är att kontrollera inbrottslarm, driftsystem och passagesystem. Brandlarm kan i vissa fall behöva testas tillsammans med behörig installatör och då kan det vara lämpligt att samordna detta vid ordinarie revision av brandlarm. Självklart kan vi sköta den kontakten för att avlasta er.

 

Mecuro Project AB

Vårt systerbolag är certifierat på Noctu och utför revisionen på uppdrag av oss. Vi samverkar i många projekt och säkerställer gemensamt kvalitén på er anläggning. Mecuro grundades 2014 och verkar inom ett flertal tekniska områden. Läs mer om Mecuro på deras website.

 

Kostnader

När vi har gått igenom underlagen till er anläggning har vi möjlighet att lämna ett prisförslag på de moment ni önskar att vi utför. Vi redovisar alla våra utgifter i detalj och har inga dolda kostnader som överraskar.

 

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast!

 

 

Ladda ned en pdf med information.