Varför Noctu

noctulogoOk, vi erkänner det direkt – vi älskar att utveckla säkerhetssystem.

Noctu är ett unikt system i den svenska säkerhetsbranschen. Vi är en liten koncern i Göteborg och vi brinner för att utveckla våra egna system. Det som gör oss helt unika är att vi är nära våra kunder – all utveckling, projektering, hårdvarukonstruktion osv sker i här i nära samarbete med våra användare. Oss kan du ringa direkt för att diskutera en ny funktion eller höra om vad som är på gång i nästa version.

I Noctu skulle är majoriteten av alla funktioner är framtagna på direkta önskemål av våra kunder i Sverige. För den svenska marknaden, för det svenska säkerhetsstänket.

Fyra gånger per år släpper vi en ny version av Noctu. Två gånger per år har du som slutkund eller installatör möjlighet att träffa oss i Göteborg för att höra om vad som är på gång. Fyra gånger per år har vi certifierande installatörsutbildningar för att säkerställa en hög kvalité på Noctuinstallationerna i landet.

Vi har kunder inom alla segment. Några av de största och mest säkerhetsklassade anläggningarna i Sverige övervakas av Noctu. Men det är inte bara stora anläggningar som har nytta av Noctu. Vi har även ett stort antal mindre anläggningar med enklare behov, som ändå finner en bra ekonomi i att använda ett Noctusystem.

I 20 år har vi sysslat med Noctu för att garantera en hög säkerhet i alla typer av anläggningar. Dygnet runt, året om.