Varför Noctu

noctulogoOk, vi erkänner det direkt – vi älskar att utveckla säkerhetssystem.

Noctu är ett unikt system i den svenska säkerhetsbranschen. Vi är en liten koncern i Göteborg och vi brinner för att utveckla våra egna system. Det som gör oss helt unika är att vi är nära våra kunder – all utveckling, projektering, hårdvarukonstruktion osv sker i här i nära samarbete med våra användare. Oss kan du ringa direkt för att diskutera en ny funktion eller höra om vad som är på gång i nästa version.

I Noctu  är majoriteten av alla funktioner är framtagna på direkta önskemål av våra kunder i Sverige. För den svenska marknaden, för det svenska säkerhetsstänket.

Tre till fyra gånger per år släpper vi en ny version av Noctu. Varje ny version kan du personligen vara med och påverka. Som slutkund eller installatör har du alltid möjlighet att träffa oss i Göteborg för att höra om vad som är på gång. Fyra gånger per år har vi certifierande installatörsutbildningar för att säkerställa en hög kvalité på Noctuinstallationerna i landet.

Vi har kunder inom alla segment. Några av de största och mest säkerhetsklassade anläggningarna i Sverige övervakas av Noctu. Men det är inte bara stora anläggningar som har nytta av Noctu. Vi har även ett stort antal mindre anläggningar med enklare behov, som ändå finner en bra ekonomi i att använda ett Noctusystem.

I nästan 25 år har vi sysslat med Noctu för att garantera en hög säkerhet i alla typer av anläggningar. Dygnet runt, året om.