Vision

design02Integration – innovation – design.

Det är dessa ledord som gör Noctu till vad det är idag. Den tydliga försäljningstrenden bekräftar att vår långa strävan efter ett system som uppfyller våra användares krav stämmer.

 

Användarvänlighet

Detta är väldigt viktigt i ett säkerhetssystem. Noctu används under många stressande situationer som t.ex. brand eller överfall. Då måste systemet vara optimerat för att hjälpa en användare på absolut bästa möjliga sätt.

 

Systemoberoende

Med Noctu kan våra kunder välja bland ett stort antal olika fabrikat på de underliggande systemen. Med interface till t.ex. tolv olika brandlarmssystem finns det en stor valfrihet. Nya system tillkommer dessutom regelbundet i och med att fler och fler inser nyttan med att koppla ihop sitt system med Noctu.

 

Driftsäkerhet

Detta är något som vi alltid strävar efter att uppnå så mycket som det är möjligt. Våra kunder ska känna att de kan lita på våra system, att de alltid finns där och kontrollerar att deras anläggningar fungerar som de ska.