Noctu Link

Noctu Link är ett signalsystem som lämpar sig bra för driftlarm, brandlarm och inbrottslarm. Det är mycket enkelt att installera och oerhört driftsäkert. Systemet används med fördel tillsammans med Noctu R3 Management, men fungerar också separat. Till Noctu Link finns interface för ett flertal andra signalsystem så att systemet kan byggas ut i ett stort antal variationer.