Foab Link

Foab Link är ett signalsystem som lämpar sig bra för driftlarm, brandlarm och inbrottslarm. Det är mycket enkelt att installera och oerhört driftsäkert. Systemet används med fördel tillsammans med Noctu, men fungerar också separat. Till Foab Link finns interface för ett flertal andra signalsystem så att systemet kan byggas ut i ett stort antal variationer.

Systemet består av

  • Centralenhet med nätverkskoppling till t.ex. Noctu
  • Olika varianter av signalinsamlingsmoduler med upp till 24 ingångar och 8 utgångar
  • Touchpanel för styrning
  • Interfacemoduler mot andra system

Signalinsamlingsmodulerna ansluts via en 2-tråds dubbelbalanserad slinga och är mycket driftsäkra. Varje slinga kan byggas ut med 99 moduler.