Larmsändare

Om våra larmsändare

Våra larmsändare kopplar ihop en mängd olika system med vår programvara för larmpresentation – Noctu – eller valfri larmcentral i Sverige. Kommunikationen sker både via trådbaserade och trådlösa nätverk och är krypterad. Utöver den säkra överföringen övervakas alla larmsändare dessutom av vårt system Sphinx Alarm Server. Om en anslutning skulle sluta fungera kommer Sphinx omgående att informera om detta.

Våra larmsändare finns i två olika varianter. Vilken som passar bäst för just din verksamhet beror på vilka krav som ställs.

Läs mer om sIP22

Läs mer om sIP86