Noctu R3

noctulogoNoctu R3 är det kompletta managementsystemet för alla olika typer av drift- och säkerhetsanläggningar. Systemet är fabrikatsoberoende och övervakar de flesta olika typer av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, driftsystem osv. Allt presenteras tydligt och användarvänligt i ett avancerat grafiskt gränssnitt med planritningar och tydliga logglistor.

Noctu finns installerat på ca 500 anläggningar på den nordiska marknaden och är tillgängligt på svenska, danska, engelska och nederländska. Noctu R3 utvecklas av oss här i Göteborg och har funnits på marknaden sedan 1997.

Vi har mycket mer att berätta om Noctu R3! Besök vår microsite www.noctu.se för mer information.