Produkter

Foab:s produkter och tjänster används för att övervaka alla olika typer av larmsystem. Våra produkter är till övervägande del fabrikatsoberoende och fungerar med de vanligaste systemen på marknaden idag.

Vi utvecklar samtliga produkter själva och slipper därmed onödiga mellanhänder vilket innebär att vi har full kontroll på kvalitén, men också att vi kan hålla nere priserna.

Läs mer om