Sphinx

sphinxlogoSphinx Alarm Server är en serverprogramvara som övervakar olika typer av larmanläggningar via lokala nätverk och Internet. Kunder med ett behov av att övervaka anläggningar i egen miljö installerar Sphinx och får därmed möjlighet att övervaka exempelvis förskolor, daghem och äldreboenden från en central plats.

Sphinx kan förutom att ta emot larm även skicka dessa vidare till t.ex. en larmcentral eller en Noctu R3 Server.