Säkerhetslösningar som förenklar er vardag.

Använd våra integrerade säkerhetslösningar för att öka er uppmärksamhet. Vår plattform är enkel att använda och fungerar utmärkt i alla möjliga sammanhang.

För alla sammanhang.

Integrera era system i vår överordnade plattform och få en suverän översikt. Brandlarm, inbrott, passage, kameror osv. Allt i en lokal installation eller en molntjänst beroende på era önskemål.

Regioner och kommuner

Med en gemensam plattform för en mängd olika brandlarm och säkerhetssystem förenklas upphandlingar och tidigare inköp blir inte ett hinder för en centraliserad övervakning.

Företag

Överblicka er anläggning och hitta säkerhetsbrister med vår plattform – en kostnadseffektiv lösning som är skalbar efter verksamheten.

Industrier

Skaffa er en tydlig översikt i komplexa miljöer där stora värden står på spel. Försäkra er om att brandlarmen är aktiverade som de ska och att inga obehöriga befinner sig i fel områden.

Statliga verk och myndigheter

Koppla ihop anläggningar som är utspridda över flera orter. Centralisera all information om till- och frånkopplingar, felhantering osv. i en gemensam logg för smart uppföljning.

Museer

Hantera övervakning av stora värden samtidigt som en offentlig miljö måste erbjudas. Med automatisk till- och frånkoppling av zoner och områden minimeras risker när fastigheten stänger för dagen.

Anstalter

Övervakning dygnet runt med ständig och snabb presentation av överfallslarm och utbrytningsförsök, säkerställer att personalen känner sig trygg och kan fokusera på det dagliga arbetet i lugn och ro.

Skolor

Använd funktioner för snabb nedlåsning och automatiserad information till berörd personal vid nödlägen. Samla in statistik från brandlarm och övriga system för uppföljning och åtgärdsplaner.

Fastighetsbolag

Styr och övervaka era fastigheter från en central punkt. Samla ihop alla systems loggar i en gemensam logg och hitta avvikelser i beståndet. Fastighetsskötare kan övervaka ”sina” byggnader och huvudkontoret i hela beståndet.

Butikskedjor

Säkerställ att era butiker är låsta och larmade på natten. Följ upp larm och fel från huvudkontoret och motverka svinn med ett integrerat kamerasystem.

Vår kompetens blir din fördel.

I mer än 40 år har vi utvecklat lösningar kring säkerhet för våra kunder. Vi brinner för att utveckla funktioner som underlättar vardagen och skapar trygghet. Vi arbetar i nära samarbete med både installatörer och slutkunder vilket ger oss unik kompetens.

Fabrikatsoberoende.

  • En plattform för en mängd olika system.
  • Gamla system blir som nya med ett nytt lager mot användaren.
  • Skala upp er anläggning i den takt ni själva vill.

Användarvänligheten främst.

  • Användarvänliga lösningar skapar trygga användare.
  • Avskalade gränssnitt förtydligar vid stressiga situationer.
  • Inget behov av komplexa utbildningar och manualer.

Installatörer i fokus.

Säkerhetssystem kan vara väldigt komplexa. Vår plattform är mycket enkel att driftsätta och underhålla. För att installatörer ska kunna fokusera på kunden och inte på systemet.

Vår plattform – Noctu.

Noctu är ett mångsidigt överordnat system lämpat för en rad olika användningsområden inom fastighetssäkerhet. Det integrerar olika fabrikat för brandlarm, passagesystem, inbrottslarm osv. i en användarvänlig och trygg miljö.

Anslut dig till vårt nyhetsbrev.

Håll dig informerad om allt du behöver veta.