Utbildningar

Vi erbjuder främst två typer av utbildningar på Noctu – installatörsutbildning och användarutbildning. Vi har även möjlighet att anpassa utbildningar utefter speciella önskemål om så önskas.

Installatörsutbildning

För att få sälja Noctu krävs en genomgången installatörsutbildning där man får ett certifikat. Utbildningen är på två dagar och kräver inga speciella förkunskaper.

Användarutbildning

I denna utbildning lär sig deltagarna grundläggande funktioner i Noctuklienten för att kunna hantera det dagliga arbetet i en Noctuanläggning.

Anpassad utbildning

Olika kunder har olika önskemål. Självklart finns vi till hjälp för att utbilda er personal för de behov som finns för er anläggning. Kontakta oss så sätter vi ihop något som passar.