Användarutbildning

Användarutbildningen syftar till att lära användare hantera det dagliga arbetet i en anläggning med en Noctuklient.

Utbildningen tar ca 1-2 timmar beroende på vad som ska läras ut och deltagarnas förkunskaper. Det är en fördel om utbildningen hålls på plats i anläggningen eller via en fjärranslutning, alternativt med en kopia av anläggningens databas. Detta är för att kunna introducera deltagarna i hur deras anläggning fungerar.

Förutom kundspecifika delar så innehåller utbildningen följande punkter:

  1. Start och inloggning i Noctu.
  2. Översikt och vyer.
  3. Från- och tillkoppling av detektorer.
  4. Larmkvittering.
  5. Systemloggar.
  6. Sökning efter objekt.
  7. Styrfunktioner.

Förkunskaper
Grundläggande vana av att använda Windows.