Anstalter

På en anläggning som är bemannad dygnet runt är vår plattform Noctu ett välbehövligt verktyg för att få en trygg arbetsplats, även när stressande och hotfulla situationer uppstår. Noctu är konstruerat för att vara ett pålitligt verktyg med ett användarvänligt gränssnitt.

På en anstalt används Noctu tillsammans med utbrytningslarm, passagekontroll, överfallslarm och kamerasystem. Alla larm och styrningar presenteras tydligt och lättmanövrerat på Noctus skärmar i centralvakten.

Överfallslarm
Integrera överfallslarm från Ascom eller Cobs och låt Noctu korta ned insatstiden för personal att assistera. Larm indikeras prioriterat på ritningar över lokalerna så att personal i centralvakten snabbt kan informera om platsen via radio.

Passagekontroll
Använd Noctu för att enkelt öppna dörrar vid anrop från porttelefoner i anläggningen. Porttelefonianrop kan presenteras på skärmen i Noctu och därefter kan tillhörande dörr snabbt öppnas med en knapp på skärmen. Att slippa behöva leta efter rätt dörr i en lista med en muspekare på en skärm hundratals gånger per dag förbättrar arbetsmiljön avsevärt för personalen.

Kameror
Med kamerasystemet anslutet till Noctu får personalen avsevärt bättre möjligheter till överblick av anläggningen jämfört med ett fristående kamerasystem. Noctu kan vid händelse av ett larm, anrop från porttelefoni eller styrning av dörrar samtidigt visa video från relaterad kamera i ett fönster bredvid ritning över lokalerna. Sammantaget så lyfter detta kamerasystemet avsevärt.