Brandlarm

Noctu är mycket lämpligt för att hantera brandlarmsystem. Brandlarm, från- och tillkopplingar samt övriga statuslägen presenteras snabbt och överskådligt på planritningar över fastigheten.

Ett aktiverat brandlarm är oftast en väldigt stressande situation. För personal i t.ex. en reception som helt automatiskt får se larmet markerat i rött på en ritning, på en tydlig skärm, innebär det trygghet och möjlighet till en enklare och snabbare insats.

Enklare från- och tillkopplingar
Förutom larmsituationer är Noctu även ett uppskattat hjälpmedel för att från- och tillkoppla detektorer. I industrier är det relativt vanligt med frånkopplingar vid underhållsarbeten. Många brandlarmsystem saknar möjlighet till schemalagda frånkopplingar och tidsfrånkopplingar. Med Noctu finns funktioner för att t.ex. schemalägga en tidsfrånkoppling på en detektor i två timmar från en kalendervy. På så sätt riskerar man inte att glömma bort riskfaktorer i anläggningen och får dessutom en tydlig lista med aktiva frånkopplingar.

Smutsiga detektorer
Smutslarmer och förlarmer detekteras också av Noctu, vilket underlättar vid anläggningens hantering. Beroende av fabrikat så presenteras detta på olika sätt. För några fabrikat hanteras det automatiskt och för en del finns möjlighet att söka av systemet och läsa smutsvärden i procent.

Systematiskt brandskydd
Alla händelser i brandlarmsystemet sparas i Noctus loggbok och kan också användas för lagstadgat SBA. I Noctu kan detektorer även sättas i testläge med automatisk övergång till skarp drift efter test. Protokoll från dessa tester kan exporteras ut från Noctu vid behov och samlas övrig nödvändig dokumentation.

Tydligare med Noctu
Att använda ovanstående funktioner från en systempanel i brandlarmsystemet kan vara relativt svårt och kräva en del utbildning. I Noctu är det en enkel sak som alla kan lära sig utan svårighet. Alla funktioner är låsta med behörighetsnivåer så att inga obehöriga får åtkomst.

Några exempel på brandlarm som kan hanteras av Noctu är:

  • Hedengren
  • Schrack
  • Consilium
  • Notifier
  • Panasonic EBL
  • Siemens
  • Eltek
  • Ziton