Branscher

Vår plattform fungerar i alla olika sammanhang. Här nedan har vi exemplifierat ett antal olika branscher och lösningar. Saknar ni något? Hör av er till oss så diskuterar vi vidare om en lösning som passar er.

Regioner och kommuner

Med en gemensam plattform för en mängd olika brandlarm och säkerhetssystem förenklas upphandlingar och tidigare inköp blir inte ett hinder för en centraliserad övervakning.

Företag

Överblicka er anläggning och hitta säkerhetsbrister med vår plattform – en kostnadseffektiv lösning som är skalbar efter verksamheten.

Industrier

Skaffa er en tydlig översikt i komplexa miljöer där stora värden står på spel. Försäkra er om att brandlarmen är aktiverade som de ska och att inga obehöriga befinner sig i fel områden.

Statliga verk och myndigheter

Koppla ihop anläggningar som är utspridda över flera orter. Centralisera all information om till- och frånkopplingar, felhantering osv. i en gemensam logg för smart uppföljning.

Museer

Hantera övervakning av stora värden samtidigt som en offentlig miljö måste erbjudas. Med automatisk till- och frånkoppling av zoner och områden minimeras risker när fastigheten stänger för dagen.

Anstalter

Övervakning dygnet runt med ständig och snabb presentation av överfallslarm och utbrytningsförsök, säkerställer att personalen känner sig trygg och kan fokusera på det dagliga arbetet i lugn och ro.

Skolor

Använd funktioner för snabb nedlåsning och automatiserad information till berörd personal vid nödlägen. Samla in statistik från brandlarm och övriga system för uppföljning och åtgärdsplaner.

Fastighetsbolag

Styr och övervaka era fastigheter från en central punkt. Samla ihop alla systems loggar i en gemensam logg och hitta avvikelser i beståndet. Fastighetsskötare kan övervaka ”sina” byggnader och huvudkontoret hela beståndet.

Butikskedjor

Säkerställ att era butiker är låsta och larmade på natten. Följ upp larm och fel från huvudkontoret och motverka svinn med ett integrerat kamerasystem.