Butikskedjor

Använd vår plattform Noctu till att skydda era butiker och dess stora värden genom att integrera inbrottslarm och kameror i en användarvänlig lösning som kan användas både lokalt och centralt samtidigt.

Varje butiks system kan enkelt anslutas via ert nätverk och därmed får ni möjligheten att kontrollera alla butikers inbrottslarm och kameror från huvudkontoret.

Kamerasystem i butiker
Anslut alla kameror och samla inspelningar centralt, säkert och utan åtkomst för obehöriga. Larmhändelser i butiken kan markeras som bokmärken på inspelningar så att de snabbt kan plockas fram från Noctu och exporteras ut till polisen vid behov.

Kamerasystemet kan utökas med butiksfunktioner för att mäta kundflöden, skärmar som visar aktiv bevakning och räkna kunder m.m. Detta ökar tryggheten och lönsamheten på sikt.

Inbrottslarm
Om butikernas inbrottslarm ansluts centralt till Noctu får ni möjlighet att kontrollera att de är tillkopplade efter stängningsdags. Om en butik inte är tillkopplad kan Noctu åtgärda detta automatiskt och informera berörd personal.

Med Noctus loggfunktioner och statistik är det enkelt att följa upp larm, tillkopplingar och liknande händelser för att uppfylla en hög säkerhet i butikerna.