Fastighetsbolag

Vår plattform Noctu är ett utmärkt hjälpmedel för att erbjuda er en översikt och kontroll över era fastigheter. Med uppkopplade system kan ni snabbt överblicka status för temperaturer, elförbrukning, passagesystem osv.

Uppkopplade fastigheter innebär möjligheter att spara pengar och öka tryggheten för de boende. Onödiga resor till en fastighet kan undvikas och säkerheten ökar med en bättre kontroll av brandlarm och passagesystem.

Uppkopplade brandlarm
Använd system från vårt systerbolag X2 Wireless eller traditionella brandlarmsystem och koppla upp det till Noctu. Status för brandvarnare och rökdetektorer presenteras i realtid och frånkopplingar och fel markeras tydligt i listor och på ritningar. Därmed riskerar man inte ett inaktivt brandskydd och säkerheten höjs betydligt.

Passagesystem
Anslut fastigheternas dörrar till Noctu och få larm ifall dörrar till t.ex. driftrum, soprum och liknande inte är stängda eller missbrukas på fel tider på dygnet. Ställs portentréer upp för länge av de boende eller har ni problem med att obehöriga vistas i fastighetens utrymmen? Detta blir enklare att följa upp och åtgärda med passagesystem anslutna till Noctu.

Övriga system
En fastighet har många olika system för att styra olika funktioner. Alla dessa kan kopplas in i Noctu på något sätt för att få en tydligare översikt. Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för att hjälpa er.