Foab Link

Foab Link är ett signalsystem som lämpar sig bra för driftlarm, inbrottslarm och styrfunktioner. Det är mycket enkelt att installera och oerhört driftsäkert. Systemet används med fördel tillsammans med Noctu, men fungerar också separat.

Foab Link är modulbaserat och passar i allt från små till stora installationer med ca 2000 givare. Det finns olika varianter av modulerna med både ingångar och reläutgångar.

Systemet består av:

  • Centralenhet med nätverkskoppling till t.ex. Noctu.
  • Olika varianter av signalinsamlingsmoduler med upp till 24 ingångar och 8 utgångar.
  • Touchpanel för styrning av t.ex. inbrottslarmsfunktioner.

Signalinsamlingsmodulerna ansluts via en 2-tråds dubbelbalanserad slinga och är mycket driftsäkra. Varje slinga kan byggas ut med 99 moduler.

Smidig integration i Noctu
Foab Link passar utmärkt ihop med Noctu. Centralenheten behöver bara en IP-adress i samma nätverk som Noctu för att kommunikationen ska komma igång. Alla in- och utgångar på modulerna kan placeras ut som valfria symboler på ritningar och deras statuslägen visas i realtid.

Lika enkelt är det att styra utgångar i Foab Link från Noctu. Högerklicka på en symbol och välj ”Aktivera” eller ”Deaktivera”. Utgångar kan även styras från knappar, script och händelser som triggas av andra system. Därmed kan t.ex. en grind styras av ett brandlarm eller en kortläsare.