Företag

Vår plattform Noctu är lämplig för allt från små till stora företag. Det är en skalbar lösning som enkelt kan växa med företagets behov och expansion.

Fokusera på er verksamhet och låt Noctu garantera er säkerhet. Genom att ansluta inbrottslarm, passage och kameror samt brandlarm får ni en heltäckande lösning som enkelt kan konfigureras för att användas av nyckelpersoner i verksamheten.

I ett litet företag kan Noctu användas för ett förenkla till- och frånkoppling av inbrottslarmet och t.ex. låta ansvariga personer koppla upp sig hemifrån i händelse av ett larm. Det finns ofta en osäkerhet hos anställda om hur larmet ska kopplas till på kvällen och där kan en pekskärm ansluten till Noctu förenkla hanteringen avsevärt.

I större företag kan Noctu lämpligen användas i t.ex. en reception för att underlätta insats i händelse av ett brandlarm eller hot. Flera fastigheter och våningsplan kan snabbt överblickas och Noctuklienter kan användas på flera platser samtidigt.

Noctus smidiga domänhantering tillåter dessutom att Noctuklienter kan konfigureras så att endast behörig information presenteras för användare beroende av plats och inloggning.