Hårdvara

Att välja rätt hårdvara i form av servrar och klienter är ingen lätt uppgift. Det finns en uppsjö att välja på och dessutom bör man investera i ett långsiktigt perspektiv med tanke på garantier och service. Vi kan avlasta er från detta genom att leverera utrustning som är klar att använda direkt.

Vi har lång erfarenhet av att driftsätta IT-utrustning som servrar, klienter och switchar m.m. Förutom att ni slipper lägga tid och resurser på att driftsätta så får ni också lösningar som vi vet fungerar med vår plattform.

Anpassad hårdvara
Beroende på er anläggnings storlek så kan vi rekommendera utrustning som är bäst lämpad till en rimlig kostnad. Det kan t.ex. vara en bättre lösning med två små energisnåla servrar, istället för en stor. Detta gäller även klienter.

Service och garanti
All hårdvara levereras självklart med grundläggande garanti. Önskar ni extra serviceavtal eller förlängda garantier kan vi avtala det.

Finansiering
Med hårdvara från oss behöver ni inte binda upp kapital. Vi erbjuder hårdvara inbakad i licenskostnaden, som månads- kvartal eller årskostnad. Ni väljer själva ett upplägg som passar er.