Inbrottslarm

Även om inbrottslarm sällan kräver något extra underhåll och har ett fåtal funktioner att hantera finns det stora fördelar med att koppla in dem i vår överordnade plattform Noctu.

Generellt har kontrollpaneler till inbrottslarm en väldigt begränsad översikt och kräver ofta många steg för att bläddra igenom menyer och hitta rätt meny. Med Noctu får man en de viktigaste styrfunktionerna direkt från tydliga menyer och symboler på planritningar. Dörrar, fönster och magnetkontakter osv. indikeras med statuslägen i realtid. Dessutom presenteras t.ex. gruppers status i Galaxy och Arx (zoner) med en tydlig panel för enkel till- och frånkoppling.

Med Noctus smidiga verktyg för schemalagda funktioner via en kalender och tidsstyrningar kan man lägga in till- och frånkopplingar varje dygn, eller vid speciella tillfällen, som t.ex. extra användning av en lokal utöver ordinarie tillkoppling av larmet.

Ytterligare än fördel med att ha inbrottslarmet inkopplat till Noctu är möjligheten att t.ex. få en statusrapport ifall anläggningen inte kopplas till på kvällen. Vår erfarenhet visar tyvärr att många anläggningar missköts av väktarpersonal som saknar kunskaper om objektet.

Om fler system som t.ex. brandlarm är inkopplade i anläggningen kan Noctu fungera som en brygga mellan systemen. Vid t.ex. ett brandlarm på natten kan Noctu koppla ifrån inbrottslarmet och låsa upp entrédörrar så att räddningstjänsten kan arbeta ostört.

Några exempel på inbrottslarm som kan hanteras av Noctu är

  • Assa Arx larm
  • Honeywell Galaxy
  • Simens SPC