Industrier

Industrier består ofta av en rad system och anläggningar som har byggts upp under lång tid. Att få en ordentlig överblick är en utmaning som kräver ett överordnat system som Noctu.

I den komplexa miljön som en industri ofta består av finns det stora värden och produktionsbortfall kostar stora summor. Däför är det mycket viktigt att ha en ordentlig säkerhet för att förebygga kritiska situationer. Anslut era brandlarm, driftlarm och passagesystem till vår plattform Noctu och hitta avvikelser direkt.

Brandlarm
Vår erfarenhet visar att i en industri finns det ofta ett stort antal dagliga frånkopplingar i brandlarmen som beror på underhållsarbeten i lokalerna. Risken att glömma bort dessa minimeras om de hanteras från Noctu, antigen som schemalagda frånkopplingar eller tidsfrånkopplingar i några timmar. Äldre system kan ofta inte utföra detta men tack vare Noctu så får ni uppdaterade moderna funktioner.

Driftlarm
Till Noctu kan ni koppla era driftlarmer från t.ex. pumpar, fläktar och temperaturgivare för att säkerställa att kritiska situationer i anläggningen inte uppstår och därmed stoppar produktionen.

Passagekontroll
Komplettera ert passagesystem med en visuell upplevelse i Noctu. Dörrar och passeringar presenteras i realtid på ritningar över fastigheten. I samband med brand eller andra situationer kan Noctu låsa eller låsa upp dörrar efter förutbestämda script. T.ex. för att snabbt underlätta för räddningstjänst eller personal.

En gemensam loggbok
Alla händelser sparas ned i loggar och kan enkelt presenteras med statistik. Fellarmer, onormala larm och passeringar på dörrar kan lätt upptäckas och användas för att t.ex. minimera problem.