Installation och driftsättning

Vi utför uppdrag inom installation och driftsättning både mot installatörer och slutkunder. Syftet är att täcka upp vid tidsbrist eller assistera med teknisk kompetens. Ni väljer själva vilka delar ni önskar hjälp med. Vi har många års erfarenhet inom alla möjliga typer av installationer.

Vi verkar främst inom Göteborgsområdet, men kan vid behov även assistera på andra platser. Många projekt kan även lösas på distans.

Exempel på installationer:

  • Hårdvara som servrar och klienter
  • Nätverk
  • Mjukvara som Noctu och virtuella miljöer

Anläggningskonfiguration
Önskar ni hjälp med att konfigurera er Noctuanläggning med ritningar, inställningar och övrigt så kan vi hjälpa till med det. Vi kan bygga en databas från grunden eller endast hantera det som ni behöver för att komma igång själva.

Driftsättning
Vi kan hjälpa till med flera olika delar vid driftsättning som att starta upp en Noctuserver, koppla in klienter eller ansluta interface mot underliggande system. Ni väljer själva vad som ska utföras och många delar fungerar ofta bra att utföra även via fjärruppkoppling.

Avprovning
Det sista steget vid installation och driftsättning är oftast avprovning. Detta är något som vi starkt rekommenderar för att kunna lita på att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Det innebär att varje enskild detektor i anläggningen aktiveras i larmläge och kvitteras från en Noctuklient.

Normalt sett utför vi inte detta steg själva, utan har samarbetspartners som kan bistå med avprovning.