Museer

Ett museum är ofta en komplex anläggning där stora värden måste skyddas, samtidigt som tillgängligheten skall erbjudas för allmänheten. Dessutom finns det även annan verksamhet med kontor och liknande som inte är för allmän åtkomst.

Med ovanstående kravspecifikation är det svårt att få en överblick genom ett tradionellt larmsystem. Med en liten display på en manöverpanel där områden är benämnda med gruppnamn någon gång för många år sedan är det närmast en oöverstiglig uppgift att veta att säkerhetskraven är uppfyllda.

Med vår plattform Noctu erbjuder vi er en överordnad lösning där låsta och offentliga områden presenteras direkt på ritningar, precis som utrymningstavlorna i fastigheten. Pekskärmar för personal och väktare med grafisk layout med knappar och ritningar ger en snabb översikt där inga oklarheter råder.

För att ytterligare addera en högre säkerhet kan Noctu sättas upp för att automatiskt koppla till och från larmområden i fastigheten och dessutom informera ansvariga och larmcentral ifall avvikelser förekommer. Även kalenderstyrda kopplingar kan planeras när delar av verksamheten påverkas av avvikande mönster, som t.ex. event och utställningar.