Säkerhet som service – Noctu Cloud

Säkerhet som service, även kallat SECaaS, innebär att ni kan fokusera på er verksamhet och säkerhet utan att bekymra er om tekniken bakom. Era system kopplas upp mot vårt moln och vi ser till att ni kör på en säker och uppdaterad plattform.

Vår molntjänst körs i svenska redundanta serverhallar som övervakas dygnet runt. Era system får en privat, fast koppling till molnet och era Noctuklienter ansluter direkt till vår molntjänst. Därmed får ni en säker access till era system utanför ert företags nätverk, utan att ni behöver oroa er för om brandväggar och liknade är uppdaterade och säkra.

Ingen egen serverinstallation
Utan en egen fysisk server binder ni inget kapital för hård- och mjukvara och slipper fokusera på uppdateringar och säkerhet i anläggningen.

Enkelt att ansluta klienter
Användare som behöver access till Noctu installerar en VPN-anslutning till Noctus molntjänst i sin dator. Den ger tillgång till säkerhetssystemen oavsett om datorn befinner sig i företagets nätverk eller på en annan plats. Självklart med en hög kryptering och säkerhetsloggning.

Support och övervakad drift
I vår molntjänst ingår självklart support och övervakad drift. Vi hjälper till med konfigurationsfrågor, driftsättning av användare osv. Eventuella driftproblem mot underliggande system i er anläggning övervakas och meddelas direkt till er med förslag på åtgärd.

Uppdaterad plattform
Vi har bevakning av molntjänsterna dygnet runt för att säkerställa att de fungerar som de ska och inte är utsatta för yttre hot. De kör alltid på de senaste versionerna av säkerhetspatchar och Noctu.

Månadskostnad
Ni väljer själva det upplägg som passar er bäst med fakturering per månad, kvartal eller år. Allt samlat på en tydlig och enkel faktura.