Noctu

Noctu är ett överordnat system för alla olika typer av drift- och säkerhetsanläggningar. Det gör din anläggning fabrikatsoberoende och larm och styrningar presenteras i ett grafiskt, användarvänligt gränssnitt med planritningar, tydliga menyer och listor.

Noctu är lämpligt för övervakning och styrning av:

  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Kameraövervakning
  • Driftlarm
  • Passagekontroll

Noctu finns installerat på en stor mängd anläggningar på den nordiska marknaden och är tillgängligt på svenska, danska och engelska. Noctu utvecklas av oss här i Göteborg och har funnits på marknaden sedan 1997.

Besök vår website www.noctu.se där vi har samlat all information om Noctu.