Regioner och kommuner

Regioner och kommuner har ofta en rad olika system, beroende av tidigare upphandlingar och en komplex verksamhet. De ansvariga för systemen kan få lägga mycket tid på att hantera anläggningen och det är svårt att få en överblick.

Med vår plattform Noctu är det lätt att skaffa sig en överblick. Många olika fabrikat och system kan integreras så att anläggingen kan hanteras från en central plats, som t.ex. fastighetskontoret.

Brandlarm
Noctu presenterar status på alla detektorer i realtid så att det snabbt syns ifall det finns frånkopplingar, larm eller fel aktiverade. Detta förhindar att man glömmer bort eventuella frånkopplade detektorer och får alla system presenterade i en gemensam vy på ritningar.

Från- och tillkopplingar kan även schemaläggas och tidsstyras från Noctu för att minimera risker med avstängda zoner i anläggningen.

Några exempel på brandlarm som kan hanteras av Noctu är:

  • Hedengren
  • Schrack
  • Consilium
  • Notifier

Inbrottslarm
Använd Noctu för att kontrollera att förskolor, skolor, gemensamma lokaler osv. är låsta och pålarmade när de ska. Påfallande ofta står lokaler olarmade över natten på grund av att personal missar eller inte kan hantera larmsystemet. Noctu kan även tillkoppla automatiskt och påkalla uppmärksamhet från väktare om nödvändigt.

De vanligaste larmsystemen som Noctu övervakar är:

  • Galaxy
  • Assa Arx larm
  • Siemens SPC

Passagesystem
Dörrar och passeringar kan styras enkelt och smidigt från Noctu. Personal som glömt sitt kort kan släppas in med en knapptryckning på en ritning och det går att se ifall dörrar är låsta eller öppna.

Förutom vanliga styrningar kan systemen bryggas genom Noctu. Det kan t.ex. innebära att vid ett brandlarm så öppnas entrédörrar på en byggnad för att underlätta för räddningstjänsten. Noctu innehåller massor av alternativ för avancerade styrningar och villkorade händelser beroende av statuslägen i anläggningen.

De vanligaste passagesystemen som används i Noctu är:

  • Assa Arx
  • Tidomat
  • RCO

Undvik onödiga transporter
Tack vare Noctus möjligheter att koppla in fastighetssystem över hela kommunen och regionen och därmed styra på distans kan en miljöpolicy följas då personal inte behöver resa runt dagligen mellan fastigheter.