Skolor

Med dagens ökande behov av att snabbt kunna låsa ned skolor och offentliga lokaler är vår plattform Noctu en säker lösning. Med pekskärmar på strategiska platser och tydliga knappar för att låsa ned minimeras insatstiden.

Koppla Noctu till passagesystemet i en skola och designa pekskärmslayouter med knappar som låser entrédörrar och andra strategiska ytor i lokalerna. Vid en låsning kan Noctu även larma räddningstjänst och informera berörda personer om instruktioner via t.ex. e-post.

Förutom att använda Noctu för nedlåsning rekommenderar vi även att ansluta brandlarm och därmed få statistik över larm och enklare till uppföljning av falsklarm.

Noctus funktioner för schemastyrningar gör det dessutom enkelt att lägga in avvikande tider för styrning av dörraccess och inbrottslarmets tillslag ifall lokaler ska hyras ut eller liknande.