Statliga verk och myndigheter

Statliga verk och myndigheter styrs ofta centralt och är utspridda på ett flertal geografiska platser. Verksamheten kan innefatta både ren kontorsverksamhet med inbrotts- och passagesystem samt driftövervakning av IT-miljöer.

Tack vare att de flesta kontor i en myndighet är ihopkopplade via ett gemensamt nätverk är det enkelt att sätta upp både en lokal och central styrning och övervakning. Det innebär att alla lokalkontor kan agera som fristående anläggningar, men ändå övervakas centralt. Dessutom samlas alla händelser i systemen in i en central loggbok som enkelt kan följas upp med statistik.

Kameraövervakning
Varje lokalt kontor kan ha en uppsättning kameror och kontrollera sina egna inspelningar samtidigt som samtligt inspelat material övervakas och lagras centralt. Med behörigheter för användare går att det att bestämma vem som får se vad och när.

Passagesystem och inbrottslarm
Oavsett om ett lokalt kontor är litet eller stort finns det en nytta med att integrera inbrott och passage i Noctu. Osäkerheten i handhavandet med att koppla till- och från larmet hos personalen kan minimeras med en liten pekskärmsklient med Noctu vid entrédörren. Och skulle det ändå missas att koppla till larmet på kvällen kan detta utföras från vakthavande personal på huvudkontoret eller larmcentral.