Senstar Symphony

Senstar Symphony är ett komplett videohanteringssystem (VMS) för industrier, kontor och verksamheter som behöver ett smidigt och underhållsfritt system som är mycket enkelt att utöka efter behov.

Enkel licensmodell
Med Symphony betalar ni endast licens per kamera. Server och klienter ingår och ni kan installera hur många klientdatorer ni önskar där video och inspelat material presenteras. Kameralicenserna delas upp efter vilken typ av funktion för bildanalys som önskas. Dessutom kan licenserna flyttas fritt över kameror om behoven för bildanalys ändras i verksamheten.

Avancerad bildanalys
Med Symphony behövs inga avancerade kameror med bildanalys eftersom detta är en grundläggande funktion i systemet. I den enklaste licensen ingår basfunktioner för att detektera rörelser och markera områden, t.ex. längs med ett staket vilket täcker upp många behov. Utöver detta finns det tillval med bland annat funktioner som:

  • Föremålsdetektering som t.ex. en väska vid en reception (bombhot)
  • Nummerskyltar
  • Färdriktning för bilar
  • Räkna personer i entréer

Symphony kan vid detektering av händelser larma en operatör, markera händelsen i en inspelningslogg, larma Noctu osv.

Från små till enorma anläggningar
Symphony är lämpligt från några få kameror, upp till stora anläggningar med tusentals kameror. Kamerorna hanteras och spelas in i en server och för större anläggningar kan serverfarmar sättas upp för ökad prestanda och redundans. Enkla klienter till videoväggar kan placeras valfritt i anläggningen och allt kan behörighetstyras på detaljnivå för att möta organisationens och myndigheters säkerhetskrav.

Återförsäljare
Utöver integrationen med Noctu är Foab även återförsäljare för Symphony och kan hjälpa till med driftsättning och support.