System

Noctu – vår plattform, kan kommunicera med en mängd system. Vi använder oss av diverse systemprotokoll för att göra detta. Oftast sker kommunikationen direkt vid IP i nätverket, men ibland krävs ett hårdvaruinterface.

Här nedan har vi samlat de olika typer av system som är integrerade i Noctus överordnade plattform.

Brandlarm

Ett brandlarmsystem som kopplas in i Noctu blir avsevärt enklare att hantera jämfört med de manöverpaneler som finns på centralenheterna. Frånkopplingar utförs snabbt och enkelt genom att klicka på rökdetektorer på planritningar och Noctu hanterar även tids- och schemalagda frånkopplingar lika smidigt.

Inbrottslarm

Koppla in inbrottslarm i Noctu och få en enklare hantering och ordentlig översikt. Alla händelser i inbrottslarmet samlas i Noctus loggbok och det är enkelt att schemalägga till- och frånkopplingar av larmet.

Passagesystem

Med passagesystemet anslutet till Noctu presenteras varje dörr med en symbol på planritningarna. Passeringar och om dörrar är öppna, stängda och låsta indikeras med ikoner.

Kamerasystem

Video från ett kamerasystem bredvid ritningarna kompletterar Noctus överblick och ger användarna ytterligare en nivå av säkerhetskontroll i anläggningen.

Driftlarm

Noctu är mycket mer än ett presentationssystem. Med avancerade möjligheter till att scripta funktioner och koppla in fler typer av system via interface kan driftlarmer tas emot och styras.

Foab Link

Vårt egenutvecklade system som lämpar sig väl för många olika typer av givare och detektorer. Fungerar även som ett utmärkt styrsystem, både fristående och inkopplat till Noctu.

Noctu

Vi har utvecklat Noctu sedan 1996. Det är ett Windowsbaserat client/server system som underlättar vardagen för många människor i ett stort antal anläggningar. Användarvänligheten och fabrikatsoberoendet är två av de främsta argumenten för att använda Noctu.