Tjänster

I vår strävan att vara en heltäckande leverantör erbjuder vi utöver våra system även tjänster som underlättar ert dagliga säkerhetsarbete.

Säkerhet som service – Noctu Cloud

Vi erbjuder vår plattform Noctu som en molnbaserad säkerhetstjänst. Med era uppkopplade säkerhetssystem i en krypterad säker anslutning behöver ni inte själva hantera en server och kan fokusera på verksamheten.

Hårdvara

Om ni väljer att själva drifta er serverlösning erbjuder vi färdigkonfigurerade klienter och servrar som är redo att kopplas in direkt vid leverans. Vi kan även leverera övrig nödvändig utrustning som t.ex. switchar, brandväggar och kameror.

Installation och driftsättning

Vi erbjuder installationer och konfigurationer av våra system om ni önskar hjälp med det. Installationsarbete är allt från att sätta upp en server och klienter till kabeldragningar. Driftsättning innefattar konfiguration av databas och ritningar för en anläggningen och avtestning på plats.

Supportavtal

Utöver det standardavtal för support som ingår i våra leveranser så erbjuder vi även utökade supportavtal för anpassning till just er anläggning.

Utbildningar

Vi erbjuder främst två typer av utbildningar på Noctu – installatörsutbildning och användarutbildning. Vi har även möjlighet att anpassa utbildningar utefter speciella önskemål om så önskas.