Installation av larmsändare sIP86/sIP22

Produkt

Larmsändare sIP86 Generation 2

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\sip86_05.jpg

Installationsanvisning

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifsIP86 Gen2 Installation.pdf

Manual

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifsIP86 Gen2 Manual R5 2014_04.pdf

Lathund för SOS

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifLathund SOS v5 - sIP86Gen2.pdf

IT guide

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifsIP86 Gen2 IT Guide.pdf

Firmware

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\ikon ip_scan.bmpsIP86_v2.0.8_151206.a79

 

Produkt

Larmsändare sIP22

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\sip22_1.jpg

Installationsanvisning

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifsIP22 installation.pdf

Manual

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifsIP22 Manual R5 2014_04.pdf

Lathund för SOS

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifLathund sos v6 - sIP22.pdf

IT guide

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\pdficon.gifsIP22 IT Guide.pdf

Firmware

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\ikon ip_scan.bmpsIP22_v2.0.6_151203.a79

 

 
 

Mjukvara för installation
 

Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\ikon ip_scan.bmpIP Scanner v2.0.22

 

Beskrivning: C:\Temp\www.foab.se-sip\sip\ikon ip_scan.bmpIP Scanner v1.17.6 - Enbart för äldre larmsändarversioner

 

sIP_Uppdatering_v1_till_v2.pdf

 

 

 

Här nedan beskrives hur larmsändare sIP installeras och programmeras i en steg-för-steg beskrivning.

 

Det här behöver du för installationen:


Installation

1.     Ladda hem programmet IP Scanner från den här websidan och kopiera det till den dator som skall användas för att programmera larmsändaren.
 

2.     Anslut spänning (se manual) till larmsändaren via medföljande strömförsörjning eller via plint.
 

3.        Anslut nätverkskabeln mellan larmsändaren och datorn. Om du ansluter larmsändaren till en switch skall du använda en rak kabel, i annat fall en korsad kabel.
 

4.        Starta programmet "IP Scanner" i datorn som är ansluten mot larmsändaren.
 

5.        Klicka på "LAN Unit Scan".
- Anslutna enheter på nätverket kommer att presenteras med MAC-adress, IP-adress och produktnamn.
 

6.        Högerklicka på mottagna larmsändare och välj "Set IP".
 

7.        Fyll i rätt värden och klicka på "Send settings".
- IP-Address: Enhetens IP-adress i det lokala nätverket.
- Subnet: Enhetens subnätmask.
- Gateway: Det lokala nätverkets router ut mot Internet.
- Primary Server: Primär IP-adress till larmcentralen (erhålls av larmcentralerna).
- Secondary Server: Sekundär IP-adress till larmcentralen (erhålls av larmcentralerna).
- Server Port: Ange vilken port som ska användas.
 

8.     När den blå lysdioden ("Online") lyser på larmsändaren betyder detta att anslutningen till larmcentralen är etablerad.
 

Programmering av ingångar

1.        Högerklicka på en larmsändare i programmet "IP Scanner" och välj "Set Inputs”.
 

2.        Välj ingång som ska ändras.
 

3.        Fyll i information och tryck på ”Program Unit”.
- Name: Namnet på ingången. Presenteras hos larmcentralen.
- Type: Typ av ingång. Se manual till larmsändaren.
- Maxtemp: Vid temperaturingång så sätt övre larmgräns i Celsiusvärde.
- Mintemp: Vid temperaturingång så sätt nedre larmgräns i Celsiusvärde.
- Delay: Fördröjning på ingången. Antal sekunder innan larmet skickas iväg.
 

4.        När en larmsändare mottagit programmering korrekt så kommer en dialogruta upp på skärmen med en verifiering.
 

sIP22 centralstöd över SIA och ContactID
sIP22 är testad med ContactID och SIA mot följande centraler:

  1. Galaxy Classic, G2 och G3.
     
  2. Teletec PC1864 och PC1616

Om din central inte finns med i listan, vänligen kontakta FOAB.

 

  • En dator
  • En korsad nätverkskabel (om en switch inte används)
  • Mjukvaran IP Scanner


 

 

 

Kända problem som kan uppstå och hur du löser dem enkelt!

 


Problem 1 - Ingen larmsändare kommer upp när jag trycker på "LAN Unit Scan".

Lösning 1: Felkoppling i nätverket. Prova igen med en korsad kabel mellan datorn och larmsändaren eller kontrollera switchen ifall en sådan används.

Lösning 2: Ett lösenord är satt i larmsändaren. Larmsändaren svarar endast om rätt lösenord används. Fyll i lösenordet i "Unit Password" rutan och försök igen.

Lösning 3: Starta om larmsändaren genom att slå av och slå på strömmen.
 

Problem 2 - Den blå lysdioden tänds aldrig upp efter att jag fyllt i alla uppgifter.

Lösning 1: Kontrollera om inställningarna blivit sparade. Gå in i "Set IP" och se så att rätt inställningar står till höger om respektive inställning.

Lösning 2: Kontrollera om det finns en brandvägg mellan Internet och larmsändaren och att den är rätt inställd. Brandväggen måste tillåta korrekt IP-trafik till de angivna IP-adresserna. Kontrollera med nätverksadministratören ifall du är osäker. Se manual för rätt IP-trafik.

 

 

© FOAB Elektronik AB 2007-2013

webmaster@foab.se