Anläggningsexempel


Kommun och fastighetsbolag

  • En Noctuserver är installerad i en virtuell miljö som tillhandahålls av IT-avdelningen. Säkerhetsansvarig har en egen inloggning för att kunna administrera Noctu på servern.
  • Varje fastighet har ett eget brandlarm med en panel samt inbrottslarm med en central och knappsats vid entrén. Kortläsare i fastigheterna är kopplade till en central passageserver via nätverket.
  • Alla fastigheter är styrbara från Noctu som används för att schemalägga inbrottslarm och dörrar vid uthyrning av lokaler.
  • Smutsighetsvärden på rökdetektorer övervakas från Noctu och vid hetarbeten kan de enkelt kopplas från av tekniker som inte behöver åka ut till en fastighet, vilket sparar mycket tid.
  • Statistik från brandlarmen används för att utreda sabotage och onödiga falsklarm. Något som sparar stora kostnader vid utryckning.

Större industri

  • En Noctuserver är installerad i en virtuell miljö som tillhandahålls av IT-avdelningen. Säkerhetsansvarig har en egen inloggning för att kunna administrera Noctu på servern.
  • Den interna räddningstjänsten använder Noctuklienter för att övervaka brandlarm och utföra frånkopplingar av rökdetekorer inför hetarbeten. Det stora antalet utförs som tidsfrånkopplingar så att inga tillkopplingar missas. Tack vare Noctus inbyggda funktion för tidsstyrningar kan även äldre brandlarmssystem användas.
  • I vaktkuren används Noctu för att övervaka dörrar och kameror. Väktarna får en tydlig överblick och kan lätt identifiera inbrottsförsök.

Mindre företag och enskilda fastigheter

  • Inbrottslarm, som även har rökdetektorer, är kopplat till en Noctu molnserver. Personal på företaget kan från- och tillkoppla inbrottslarmet via app och får även brandvarning från rökdetektorerna.
  • Eftersom företaget redan har alla sina andra system som t.ex. Office 365 och CRM valde de att även använda sig av Noctu Cloud för att inte behöva ansvara för en egen Noctuserver.