Frånkopplingar

Frånkopplingar

En stor del av säkerhetsarbetet i en anläggning handlar om att hantera till- och frånkopplingar. Det gäller oftast för alla typer av system, men för brandlarm är det extra viktigt att skaffa sig en bra överblick.

Frånkopplade rökdetektorer i en brandlarmanläggning kan utgöra en allvarlig säkerhetsbrist om de glöms bort. Systempaneler har ofta små displayer och är svåra att överblicka vilket gör det lätt att missa att tillkoppla detektorer efter avslutad service eller hetarbeten. I Noctu presenteras däremot alla frånkopplingar tydligt i listor och med frånkopplade detektorer på ritningarna.

Tidsfrånkopplingar
Noctus funktion för tidsfrånkoppling minimerar risken med bortglömda frånkopplingar. Genom att enkelt högerklicka på en detektor på en ritning och välja en tid som den ska vara frånkopplad startas en timer som räknar ned och som tillkopplar detektorn när tiden löpt ut. Detta fungerar oberoende av system.

Schemalagda frånkopplingar
Det är vanligt att anläggningsanvariga får i uppdrag att koppla från rökdetektorer på en förbestämd tid. Istället för att lägga tid på att fysiskt ta sig till en manöverpanel vid den bokade tiden räcker det att högerklicka på detektorn och schemalägga en frånkoppling från en kalendervy.

Schemaläggningar kan dessutom läggas som återkommande händelser en viss veckodag eller datum varje månad osv. Och alla händelser visas tydligt och sparas i loggboken för enkel återkoppling i efterhand.

Tidkanaler
Tidkanaler, eller veckoscheman, används för att automatisera funktioner i anläggningen som t.ex. till- och frånkoppling av inbrottslarmet. En tidkanal kan ha fyra till- och frånslag per dygn som ställs in för respektive vardag samt helger. Tidkanalerna tar även hänsyn till svenska helgdagar som t.ex. Jul och Påsk.