Menyer

Menyer

Att snabbt hitta det man söker i Noctu är grundläggande för att användarna ska känna sig trygga med anläggningen. Noctus huvudmeny, fönstermeny och popup-meny samlar ihop alla funktioner på ett logiskt och tydligt sätt.

Vi valde att samla ihop funktionerna i Noctu för att användare ska slippa klicka och leta på olika ställen. Menyerna är dessutom dynamiska och anpassar sig efter tidigare val och system.

Huvudmenyn
Huvudmenyn är uppdelad efter kategorier och alla menyval har förklarande texter. De mest klickade valen samlas i en översikt så att det går snabbt att hitta dem.

Popup-meny
Högerklickning på detektorer på ritningarna visar popup-menyn. Menyn anpassar menyalternativen efter vilket system som detektorn tillhör. En kortläsare har t.ex. funktioner för att låsa och låsa upp dörrar.

Fönstermeny
Noctu har ett flertal alternativ för att visa fönster i olika vyer och skärmlägen. För att göra det överskådligt och enkelt för användarna samlade vi dessa i en tydlig meny för att snabbt kunna växla mellan fönster.