Avskalat gränssnitt

Avskalat gränssnitt

I ett säkerhetssystem uppstår det ibland brådskande situationer vid larm och liknande. För personalen som ska hantera larm är det av stor vikt att stress minimeras så att viktiga manövrar hanteras korrekt. Noctu är designat med detta grundkrav i åtanke.

Noctu har ett avskalat gränssnitt där färger är nedtonade och onödiga störande objekt minimeras. Starka färger används endast för att påkalla uppmärksamhet vid larm och ritningarna har funktioner för att endast visa det som är nödvändigt.

Enkel larmrutin
När ett larm, fel eller inhibering (larm vid tillkoppling) aktiveras i Noctu visas ett tydligt fönster med alternativ för att visa larmet eller skjuta upp det, som en snoozefunktion. Om användaren väljer att visa larmet plockar Noctu fram rätt ritning och markerar detektorn med pilar och motsvarande larmfärg. Därefter behöver användaren endast läsa larminstruktioner och trycka på kvittera. Ingen manuell växling av fönster eller letande i menyer behövs – allt sker automatiskt och användaren kan fokusera på åtgärden.

Menyer
Detektorernas popup-meny som visas vid högerklick på ritningarna är också avskalad och visar endast aktuella alternativ beroende av detektortyp och system.