Larmhantering

Larmhantering

Ett larm orsakar lätt stress för användarna och eventuellt osäkerhet om hur det ska hanteras. En av Noctus främsta egenskaper är att presentera larm och guida en användare på ett tydligt och konsekvent sätt.

Oavsett vilket system som larmar i Noctu så presenteras larmet på samma sätt. Användare behöver inte fokusera på mer än att visa larmet, läsa åtgärdsinstruktionen och kvittera det. För ett larm krävs endast två klick, ett för att visa och ett för att kvittera. Noctu kan även ställas in för att visa och kvittera larm automatiskt för utvalda kategorier.

Förinställd larmvy
Vid visning av ett larm justeras Noctu till den förinställda larmvyn. Fönster som inte ingår i vyn stängs och aktuell detektor som larmar zoomas in samtidigt som åtgärdstext för larmet presenteras.

En tydlig larmkö
Aktiverade larm i Noctu placeras i en larmkö som sorteras efter tidstämpel eller prioritet. Beroende på inställningar i systemet kan användare plocka larm efter prioritet eller önskemål.

Prioriterade larm
Alla detektorer i Noctu delas in i kategorier för att underlätta för konfiguration och hantering av anläggningen. Med prioritet aktiverad i anläggningen går det att bestämma att t.ex. överfallslarm går före driftlarm och därmed måste användare kvittera dessa larm först.

Enkel uppföljning
Systemloggen är en förenklad variant av loggboken och i den visas alla händelser som rör detektorer, som t.ex. larm och kvitteringar. Endast ett klick på en rad krävs för att Noctu ska plocka fram ett tidigare larm på ritningen. På så sätt kan användare lätt bläddra bland tidigare händelser och snabbt få en överblick.