Licensmodell

Att investera i Noctu och få klarhet i vad som behövs och vad det kostar ser vi som en självklarhet. Vi försöker vara så transparenta som möjligt mot våra kunder, både installatörer och slutkunder.

För att använda Noctu betalar man för det som används, utan överpriser.


Tre systemnivåer

Noctu finns i tre nivåer – Standard, Professional och Enterprise. Det är samma programvara men licensen styr hur stor anläggningen är, funktioner samt antal system och Noctuklienter som kan anslutas.


System och detektorer

Noctu licensieras efter vilka system som ansluts och antal detektorer. Galaxy inbrottslarm kräver t.ex. en centrallicens och ett så kallat symbolpack som tillåter ett visst antal anslutna sektioner från inbrottslarmet.


Enkelt att förändra

Licensnyckeln till Noctu innehåller alla licenser och byts enkelt ut vid förändringar av system och funktioner. Ingen ominstallation behövs och uppdateringen kan genomföras på någon minut. I Noctuservern presenteras en tydlig översikt för vilka licenser som är aktiverade.


Licens- och uppgraderingsavtal

Licenserna till Noctu säljs styckvis och finns tydligt uppradade i vår prislista. Vid större projekt erbjuder vi självklart offert.

Med Noctu medföljer ett avtal där support och fri nedladdning av uppdateringar ingår. Kostnaden för detta obligatoriska avtal uppgår till ca 15% av de inköpta licensernas sammanlagda värde.


Flexibel fakturering

Välj själva hur ni vill faktueras för Noctu. Årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Med inköpta licenser eller endast för Licens- och uppgraderingsavtalet. Vi är flexibla och lägger upp den modell som passar er verksamhet bäst.