Statistik och loggbok

Statistik och loggbok

I en överordnad plattform samlas mycket information in från de underliggande systemen. Passeringar och dagliga händelser blir snabbt en omfattande mängd data och efter kritiska händelser måste det gå att återskapa ett förlopp.

Noctu har flera olika systemloggar och funktioner för att snabbt hitta och följa upp händelser. Den inbyggda loggfunktionen summerar ihop varje avslutat dygn och optimerar loggarna för att snabbt kunna presentera statistik i en mängd olika scenarion.

Loggboken
Noctus loggbok sparar alla händelser som de underliggande systemen rapporterar in tillsammans med användaraktivitet i Noctu osv. Detta ger en helhetsbild som inget separat system kan visa. Dessutom får alla händelser en tidsstämpel av Noctu så att även om interna systemklockor i t.ex. inbrottslarm och brandlarm inte är synkroniserade spelar det ingen roll.

Varje händelse i loggboken kategoriseras och benämns med en förtydligande beskrivning utöver data om tillhörande objekt, placering osv. Alla händelser är sökbara och filtrerbara och dessutom kan händelser taggas upp och kompletteras med fritext.

Statistik
Grafer, trender och cirkeldiagram förtydligar händelser i anläggningen på ett förklarande sätt och hjälper till att hitta avvikelser. Det kan t.ex. vara vilka detektorer som larmar mest och på vilka tider eller larm som avviker från det normala. Olika vyer kan sparas och flera diagram och loggar kan visas samtidigt för extra tydlig översikt.

Export
Loggboken storlek begränsas endast av Noctuserverns kapacitet och kan utan problem innehålla miljontals logghändelser. Självklart går det snabbt att välja ut delar av den och exportera vidare till t.ex. Excel om så önskas.