Ett överordnat system för alla situationer.

Noctu är en fabrikatsoberoende plattform, utvecklad i Sverige med den nordiska marknaden som målgrupp. Ett flexibelt system och ett användarvänligt gränssnitt ger trygghet i stressande situationer, underlättar och höjer säkerheten i er anläggning.


Tydlig presentation

Endast ett gränssnitt oavsett system – en avsevärd förbättring för användare som slipper använda olika programvaror. Alla systems statuslägen och funktioner presenteras enkelt och logiskt.

Konsekvent larmhantering

Oavsett vilket typ av system som larmar i Noctu så presenteras alla larm på liknande sätt. En användare kan därmed fokusera på larmet och behöver inte fundera över systemets funktion.

Flera system, en loggbok

Följ upp händelser i anläggningen med Noctus loggbok. Alla inkopplade systems händelser tidssynkroniseras efter Noctus klocka vilket innebär att det är enkelt att spåra händelser över flera system.

Automatiserad anläggning

Använd Noctu för att automatisera funktioner som till- och frånslag av inbrottslarm eller liknande. En anläggning kan bli helt automatiserad med Noctus hjälp.

Ett avancerat styrsystem

Använd Noctu till att styra funktioner i anläggningen. Grindar, belysning, dörrar m.m. kan styras med logiska villkor och kopplas ihop över system.

Central installation, lokal hantering

Alla system kopplas mot en central server, eller molnet, men hanteras lokalt. Klienter ställs in för att hantera delar av anläggningen, allt efter organisationens behov.


Fabrikatsoberoende plattform garanterar ekonomiska fördelar.

Med stöd för ca 50 olika fabrikat finns det alltid möjlighet att välja ett underliggande system som passar verksamheten bäst. Detta underlättar upphandlingar samt val av leverantörer och installatörer.

Fem fördelar med Noctu

  • Tydlig visuell översikt på ritningar över lokaler
  • Samla alla system i en plattform
  • En gemensam logg för hela anläggningen
  • Kortare insatstider vid larmhändelser
  • Styr system manuellt eller automatiskt

Vanliga systemtyper i Noctu

  • Brandlarm
  • Passagesystem
  • Inbrottslarm
  • Kamerasystem
  • Driftlarmer

Vi har ett nyhetsbrev om Noctu.

Registrera dig och få tips och information som underlättar.