Funktioner

Bland alla de funktioner som finns i Noctu vill vi belysa några som lyfter systemet extra mycket. Funktioner som underlättar det dagliga arbetet i en säkerhetsanläggning och ökar tryggheten.


Frånkopplingar

En stor del av hanteringen i en säkerhetsanläggning handlar om att hantera avvikelser som frånkopplade rökdetektorer, inbrottslarm, grupper och zoner. Noctu underlättar detta avsevärt.


Behörigheter

Med hjälp av Noctu kan anläggningen enkelt delas upp i behörigheter för användare och klienter, där det går att bestämma på detaljnivå vad som presenteras och kan styras.


Styrningar

Noctus flexibla styrfunktioner överbryggar mellan inkompatibla system och ger nya möjligheter i anläggningen.


Statistik

Med Noctu som överordnad plattform samlas logghändelser från alla underliggande system på en plats. Med hjälp av tydlig statistik och filterfunktioner är det lätt att följa upp händelser och trimma sin anläggning.