Grafikmotor

Grafikmotor

Upplevelsen att bläddra bland ritningar och att zooma och panorera är viktig för helheten i systemet. Vi använder oss av samma teknik som en del spel för att lösa detta och resultatet blir en snabb, mjuk och användarvänlig funktion.

Noctus grafikmotor är konstruerad med Open-GL och använder sig av grafikortets processor utan att belasta datorn. Ritningarna som används exporteras smidigt från t.ex. AutoCad och kan visas både i 2D- och 3D-läge.

Dynamisk översikt
Ritningarna läggs in i en trädstruktur med områden, byggnader och våningsplan efter eget önskemål. Varje enskild ritning kan tilldelas en översiktsritning och länkade områden kan växla vidare till nya vyer så att det t.ex. går att ha en klickbar översikt som länkar vidare till byggnader m.m.

Vid händelse av larm så kan Noctu även ställas in för automatisk inzoomning av detektor som larmar och olika larmvyer kan användas för olika situationer. Inställningarna är omfattande och utförs för varje enskild klient.