Behörigheter

Behörigheter

Det är mycket viktigt att användare i anläggningen har korrekta behörigheter och åtkomst endast till de delar som de är avsedda för. Noctu har smidiga säkerhetskonfigurationer oavsett storlek på anläggningen.

Att hantera användare och behörigheter i stora system blir lätt en omfattande och krånglig uppgift där en enkel miss kan få stora konsekvenser i ett säkerhetssystem. Vi har lagt stor kraft i Noctu för att underlätta denna process så långt som möjligt.

Användare och grupper
I Noctu skapas användare med inviduella behörigheter eller adderas till grupper. Behörigheter ställs in på detaljnivå för funktioner, objekt och delar av anläggningen. Det går även att bestämma på vilka klienter en användare får logga in och under vilka tider.

Noctudomäner
Vid behov av att dela upp anläggningen används Noctudomäner för att avgränsa vad klienter få se och styra. Exempelvis kan en klient på ett dotterbolag anslutas till en Noctudomän som endast presenterar larm och ritningar från den aktuella fastigheten, trots att den är ansluten till en central server för hela anläggningen.

Användares aktiviteter
Allt användare gör från att de loggar in till att de loggar ut sparas som händelser i Noctus loggbok. Alla händelser kategoriseras och tidstämplas så att det blir lätt att följa upp vem som har gjort vad och när i anläggningen.