Systemfunktioner


Inbrottslarm

 • Från- och tillkoppling av detektorer och grupper. Även med schemaläggning samt tidsfrånkoppling.
 • Styr inbrottslarm automatiskt med veckoscheman.
 • Koppla från automatiskt vid t.ex. ett brandlarm så att räddningstjänst kommer in.
 • Fel som batterifel, sabotage osv. presenteras i Noctu.
 • Överblicka ett stort antal larmgrupper och statuslägen från en och samma bildskärm.

Brandlarm

 • Från- och tillkoppling av detektorer och grupper. Även med schemaläggning.
 • Tidsfrånkoppling för alla fabrikat.
 • Ett brandlarm kan styra funktioner i anläggningen som t.ex. tända belysning och låsa upp entréer så att räddningstjänst kommer in.
 • Smutsighetsvärden på detektorer och smutslarm presenteras.
 • Listor över smutsiga detektorer presenteras.

Passagesystem

 • Styrning av dörrar – öppna, stäng, lås, blockera osv.
 • Många olika typer av larm på dörrar – dörr öppen för länge, dörr uppbruten, sabotage, hotkod osv.
 • Se vem som senast har passerat genom en dörr.
 • Logg över alla passeringar.
 • Passeringar och larm på en dörr kan aktivera händelser som t.ex. rikta en kamera mot dörren och starta inspelning.

Kamerasystem

 • Livebilder från kameror.
 • Visning av inspelat material.
 • Larm från kameror vid t.ex. rörelse i kamerabild eller övertäckning av kamera.
 • Styrning av kameror (PTZ).
 • En kamera kan riktas mot förvalda vyer genom att klicka på områden i ritningar.
 • Kameror kan styras automatiskt beroende av larm och andra händelser i Noctu.
 • Inspelningar till larm kan visas automatiskt vid klick på händelser i loggboken.

Driftsystem

 • Temperaturer och fuktvärden på detektorer visas direkt på symboler på ritningarna.
 • Graf över historik vid pekning på symbol på ritning.
 • Larm vid gränsvärden.
 • Noctu kan bevaka och logga värden och larma utvald personal via email och sms för vidare åtgärd.
 • Statistik över larm kan enkelt plockas ut.

Kartor och positionering

 • Positionering av enheter på kartor i Noctu med GPS-koordinater.
 • Även planritningar kan användas för positionering.
 • Möjlighet till användning av olika system för positionering.