Styrningar

Styrningar

Noctu erbjuder allt från enkla styrningar till avancerade, villkorsbaserade sekvenser där script används. Med dessa funktioner kan anläggningen automatiseras och kopplas ihop över flera system för att få smarta styrningar som underlättar i det dagliga arbetet.

I nästan alla anläggningar finns det behov av att styra funktioner. Istället för att använda sig av manuella steg i olika system eller fysiska knappar på manöverpaneler blir Noctu istället ett logiskt verktyg.

Knappar och pekskärmslayouter
Knappar för styrfunktioner kan läggas upp i listor, på ritningar eller i designade layouter. Layouterna kallar vi för pekskärmslayouter och de ger möjlighet att bygga interaktiva paneler med knappar, lampor, texter, ritningar m.m. Knappar kan växla till andra paneler och objekt uppdateras i realtid så att lampor kan indikera statuslägen i anläggningen.

I en reception, vid en personentré eller liknande kan en pekskärm med pekskärmslayouter bli ett oslagbart verktyg för att koppla från och till funktioner i anläggningen eller att snabbt kunna få önskade statusbilder utan att behöva använda en muspekare.

Schemalagda styrningar
Alla styrfunktioner som finns i Noctu kan även schemaläggas som enskilda eller återkommande händelser. Det kan t.ex. vara användbart för automatisk till- och frånkoppling av inbrottslarm.