Teknik

Noctu är ett modernt system som vi utvecklar med de senaste senaste utvecklingsverktygen. Målet är en robust och säker plattform som är enkel att underhålla och administrera.


Client/server struktur

Noctu är designat för att vara en smidig client/server lösning. Det innebär att en central server hanterar all kommunikation med underliggande system. Alla funktioner som körs på servern är tjänstebaserade och fungerar utmärkt i virtualiserade miljöer som t.ex. Vmware ESX.

Klienterna är program och ansluter endast till servern via nätverket. Inga krångliga databaskopplingar eller andra beroende är nödvändiga.

Noctuservern kan köras lokalt eller i vår molnlösning, beroende på vad som passar er bäst.


Hårdvara och OS

Noctu körs i Windowsmiljö på Server OS 2016, 2019 eller 2022. Klienterna körs i Windows 10 eller 11. För servern räcker en enkel kontorsserver för de flesta installationer men för lite högre driftsäkerhet rekommenderar vi en virtualiserad miljö.

Klienterna fungerar utmärkt på vanliga kontorsmaskiner och kräver ingen extra hårdvara.


En oberoende design

Tack vare att vi inte använder oss av verktyg som Java eller .NET är Noctu inte utsatt för säkerhetsproblem eller uppdateringar av kodbibliotek. All data lagras i en enkel och smidig SQL-databas som följer med vid leverans. Efter installation är den helt underhållsfri och belastar inte IT-avdelningens budget.


Upptid och underhåll

Noctuservern har en upptid på över 99,8% hos våra referenskunder. Den kan köra i månader utan att behöva startas om, och vanligaste anledning till stopp är att Microsoft har uppdateringar för Windows.

Vi släpper uppdateringar till Noctu ca 1-3 gånger per år, beroende av vad vi har utvecklat och vad kunder efterfrågar. Varje uppdatering ersätter alla tidigare och man behöver alltså inte ta alla uppdateringar i rätt följd, utan kan hoppa över flera om det inte finns behov för dem.

En uppdatering tar oftast endast några minuter att utföra och alla versioner finns tillgängliga för registrerade kunder under nedladdning.


Enkel konfiguration

Självklart kan systemägare och installatörer själva konfigurera anläggningen. Att ändra objekt och lägga till nya funktioner osv. är mycket enkelt.

Vi ser det som en naturlig sak att inte vara bunden till en leverantör och att själva ha rättigheterna att ändra och justera anläggningen i takt med sin verksamhet.


Licensmodell

Noctus licensmodell bygger på enkelhet och att man endast betalar för det som används. Våra licensintäkter används till att dagligen utveckla Noctu och investera i ny teknik som kommer våra kunder tillgodo.